YILLAR İTİBARİ İLE TÜRKİYE'NİN TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ

12/10/2017    Yazarlarımız Ekonomi   

YILLAR İTİBARİ İLE TÜRKİYE'NİN TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ

 

Yıllar itibari ile ülkemizin temel makroekonomik verileri aşağıda yer alan tabloda 2015yılına kadar verilmiştir. İlerleyen dönemlerde söz konusu veriler güncellenecektir. 


 
Yıllar   2010 2011 2012 2013 2014 2015
MAKRO GÖSTERGELER              
REEL EKONOMİ              
GSYH (TL) Milyar TL 1.099 1.298 1.417 1.567 1.764 1.963
GSYH (USD) Milyar USD 732 774 786 823 800 722
Kişi Başı GSYH (USD) Milyar USD 10.079 10.444 10.497 10.822 10.404 9.286
GSYH Büyümesi % 9,2 8,8 2,2 4,2 2,9 3,4
ENFLASYON-FİYATLAR-FAİZLER            
ÜFE % 8,87 13,33 2,45 6,97 6,36 5,71
TÜFE % 6,40 10,45 6,16 7,40 8,17 8,81
USD Kuru Yıl sonu TL 1,55 1,91 1,78 2,13 2,32 2,91
Gösterge Tahvil Faizi % 7,10 11,0 6,2 10,1 8,02 10,86
İŞSİZLİK ORANI % 11,9 9,8 9,2 9,7 9,9 10,5
BÜTÇE              
Bütçe Giderleri Milyar TL 293,6 313,3 360,5 407,9 448,4 506,0
Bütçe Gelirleri Milyar TL 254,0 295,9 331,7 389,4 425,7 483,4
Bütçe Dengesi Milyar TL -39,6 -17,4 -28,8 -18,5 -22,7 -22,6
Bütçe Dengesi/GSYH % -3,6 -1,3 -2,2 -1,2 -1,3 -1,2
Faiz Dışı Bütçe Dengesi Milyar TL 8,7 24,8 19,6 31,5 27,2 30,4
Faiz Dışı Bütçe Dengesi/GSYH % 0,8 1,9 1,4 2,0 1,6 1,5
Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı % 86,5 94,4 92,0 95,5 94,9 95,5
BORÇ GÖSTERGELERİ              
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku Milyar TL 352,8 368,8 386,5 403,0 414,6 439,5
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku/GSYH % 32,1 28,4 27,3 25,7 23,5 22,4
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Milyar USD 78,1 79,2 81,7 85,6 85,2 81,1
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku/GSYH % 10,7 10,2 10,4 10,4 10,65 11,2
Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku Milyar TL 473,6 518,4 532,2 585,8 612,1 676,2
Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku/GSYH % 43,1 39,9 37,6 37,4 34,7 34,4
Kamu + Özel Sektör Toplam Dış Borç Stoku Milyar USD 291,9 304,4 339,0 388,2 402,4 406
Kamu + Özel Sektör Toplam Dış Borç Stoku / GSYH % 39,9 39,3 43,1 47,2 50,3 -
ÖDEMELER DENGESİ              
Ihracat (FOB) Milyar USD 121,0 142,4 161,9 161,8 168,9 139,9
Ithalat (FOB) Milyar USD 177,3 231,6 227,3 241,7 232,5 182,6
Dış Ticaret Dengesi Milyar USD -56,3 -89,2 -65,4 -79,9 -63,6 -42,7
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 68,2 61,5 71,2 66,9 72,6 76,6
Enerji İthalatı Milyar USD 38,5 54,0 60,1 55,9 54,9
Enerji İthalatı/ Toplam İthalat  %  21,7 23,3  26,4   23,1  23,6
Cari İşlemler Dengesi Milyar USD -45,3 -75,0 -48,5 -64,7 -46,4 -27,8
12 Aylık Cari Denge/GSYH % -6,2 -9,7 -6,2 -7,9 -5,8 -4,8
MEVDUAT & FON TOPLAMI Milyar TL 644,6 731,1 816,2 1.002,7 1.120,4 1.320,9
KREDİ STOKU Milyar TL 532,3 689,8 802,4 1.058,6 1.250,2 1.500,3
Kredi/Mevduat Oranı % 82,0 96,9 101,2 107,1 114,8 117,2
Bankaların Aktif Büyüklüğü Milyar TL 1.006,7 1.217,7 1.400 1.732,0 1.994,2 -
MB REZERVLERİ Milyar USD 86,0 88,7 125,4 124,2 126,4 110,5
Döviz Milyar USD 80,7 78,8 105,5 104,6 106,3 92,9
Altın Milyar USD 5,3 9,9 19,9 19,6 20,1 17,6
Altının Toplam Rezerv İçindeki Payı % 6,2 11,2 15,9 15,8 15,9 15,9
Kaynak: TÜİK, Hazine, TCMB, BDDK              


yorum yap


UA-126688084-1