Hukukun 3 Yanlış Masumiyet Karinesi

13/08/2017    Yazarlarımız   

Hukukun 3 Yanlış Masumiyet Karinesi

Takipli alacaklar için (kişilerden alacaklar ve icra takip sistemi gibi) dosyadan takip etme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Birden fazla takipli alacaklar için manuel takip zorlaşıyor.

BAP, TÜBİTAK, Farabi ve Mevlana projeleri  için KBS’den MİF düzenlenemiyor ve manuel giriş yapıyoruz.  Bu durum hem iş yükünü artırıyor hem de hatalı giriş yapılmasına yol açabiliyor. Normal ödeme emirleri gibi KBS’den ödeme emri belgesi düzenlenmesi faydalı olacaktır.

Birimler arası taşınır devrinde TKYS’den düzenlenen TİF’e muhasebe birimimizce onay verilerek muhasebeleştiriyoruz. Ancak geçmiş yılların taşınırlarının devrinde sistem amortisman devri yapmıyor. Amortisman devri  muhasebece manuel yapılıyor. Bu durum yıl sonunda amaortisman kayıtlarında hata olarak karşımıza çıkıyor. Yine düşüm kayıtlarında da aynı sorun geçerli. 255-294 hesaplar otmatik karşılıklı çalışırken 257-299 nolu hesapları manuel yapıyoz. Bazen unutuluyor ve amortisman kayıtların hataya yol açıyor.

Mailinizde belirttiğiniz gibi döner sermayede matrah birleştirmesi yapılmıyor. Bizde döner sermayeden yararlanan personel sayısının az olması manuel takipte çok da sorunu yol açmasa da sistem üzerinden otomatik aktarılması daha sağlıklı olacaktır. Maliye Bakanlığının bu konuda matrah birleştirme çalışması olsa da yine hata riski var.


yorum yap