04/01/2018

Devletlerin en önemli ve karşılıksız gelir kalemi vergidir. Bugün, çalışanlarının maaşlarını ödemek, yatırım yapmak, bütçe açıklarını kapatabilmek için vergi gelirlerinin düzenli ve kesintisiz toplanması hayati önemdedir. Ancak, bu gelirlerin düzenli toplanabilmesi için kayıp kaçakla mücadele edilmesi, herkesin ödeme gücüne göre vergisini vermesi ve kaynakların 5018 sayılı kanunun tabiri ile etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması zorunludur. Bu yazımızda biz de özellikle şehir içi taşımacılık yapan minibüs işletmelerinde kayıp ve kaçak oranının düşürülmesi ve merkezi ve yerel bütçelerin gelirlerinin arttırılması için yapılması gerekenleri irdelemeye çalışacağız.   Minibüsler, başta büyükşehirler olmak üzere toplu taşım faaliyetinde önemli rol oynamaktadır. Minibüs hatlarının gerekliliği ve/veya kaldırılması gerektiği hususundaki tartışmalar yıllardan beri birçok yerel yönetim tarafından dile getirilmektedir. Ancak, minibüs hatlarının öyle veya böyle satılmış veya belirli bir süreye kadar kiraya verilmiş olması ve minibüsçüler…

03/01/2018

Kamu kurumları nezdinde son dönemde yapılan denetimlerde karşımıza en çok çıkan konuların başında kamu çalışanlarına yapılan aile yardımı ödemeleri gelmektedir. Yapılan incelemeleri genellediğimizde, ortalama olarak kamu çalışanlarının % 25’inin eş yardımından yararlandığı, aile yardımı alan bu personellerin yaklaşık % 10’unun ise eşinin gelir getirici bir işte çalışmasına ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almasına rağmen bu yardımı almaya devam ettiği tespit edilmiştir. Bu yazımızda söz konusu hususu hukuki ve mali yönleriyle inceleyerek konunun önemini vurgulamaya ve sorunun çözümü için öneriler geliştirmeye çalışacağız.KONUNUN HUKUKİ BOYUTU   657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Aile Yardımının kimlere ve hangi şartlar altında verileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hususun düzenlendiği 202-206 maddelerinde aynen;    “Aile yardımı ödeneği:Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.  (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu…

03/01/2018

The western countries, USA and EU, have been struggling economic crises since the 2008. Although their economies have lots of problems, they did not apply any structural reform in their economy. Instead, they increase the emission of the money in the world to delay economic crisis and to gain time to find a financier to pay their economies’ heavy bill. The economy of the west mainly depends on the exploitation of the Muslim, poor and less developed countries. Since the western territories are poor in terms of natural reserves, they started to colonize the world especially after the industrial revolution. When we came to the 1900s, England and France were the dominant in colonization attempt and Germany was comparatively poor in the colonization. To support its economy and to gain…

03/01/2018

Last months 6 gulf-states, Saudi Arabian, United Arabian Emirates, Yemen, Egypt, Libya and Bahrein started diplomatic isolation against the Qatar. Qatar has been accused of supporting the DAESH, Al-Qaeda, Muslim Brothers and Hamas, which are accepted as terrorist organization. At first glance, the attempt of these states seems against the Qatar. However, when we analyzed the whole picture, we see that the real target was Turkey and union of the Muslim societies. What is interesting in here is that all of these actions have started after the visit of Trump, USA president, to Saudi Arabia. Do you thing that gulf-states’ behavior and USA’s visit to Middle East can be coincidence? Definitely most of the Muslim should be evaluating these events as the instructions of the USA and west against the…

03/01/2018

15 July is the beginning of the new age not only for Turkey but also for all Muslim societies in the world.In the failed coup attempt, every Turkish citizen openly saw that the USA and western countries cannot be real friend of the Muslims and Turks. Because, the FETO or Fetullahnist Terrorist Organization could not dare such as mad coup operation, unless they took the USA’s and other western countries’ support. Besides, everyone knows that NATO’s Incirlik Air Base was actively used to refuel the warplanes in the coup. When the coup attempt was defeated, nearly none of the western countries condemn this coup attempt directly and none of them declared the strong support to the elected legal government and president. All of these developments show that NATO, USA and…

UA-126688084-1