03/01/2018

Turkey has witnessed the most bloody coup attempt of the Republic period on 15 July 2016. FETO or The Terrorist Organization of Fethullah Gülen played active role in this failed coup attempt. The Police Headquarter, Special Operation Department of Police, Presidential Complex, Head of National Intelligence Agency, Grand National Assembly of Turkey and lots of other important centers were hit by this terrorist organization. Nearly 250 innocent people died and more than 2190 people has injured. Although Turkey has witnessed 1960, 1971, 1980 and 1997 post-modern coup in its history, it was the first time that the putschist soldiers killed the innocent civil people and bombed the Assembly while they were attempting the coup. When we analyzed this terrorist organization, we can easily realize that there is no relation between…

03/01/2018

After the World War I, the map of the World was drawn by the winner countries. While they were determining the boundaries, they appointed their puppet leaders to the newly established artificial states. Besides, they draw the boundaries in accordance with social conflict to create new social unrest in this geography. They started to exploit Muslims by using their puppet leaders and whenever their puppet began to act independently from their policy, they changed the old puppet with the new one. The winner countries of both WWI and WW II, not only exploited the Muslim and less-developed countries, but also they tried to deteriorate their culture, religious and social values in these territories. Unfortunately, they succeeded their goals at a certain level in their efforts. For example, the interest is…

03/01/2018

Since the beginning of the global economic crises, the stress of the world has been increasing steadily. Therefore, energy accumulation of the fault lines at the world political life may create new earthquakes in the world political system. The global economic crises started with the mortgage crises in USA and then spread to EU and other part of the world. Millions of people lost their job as a result of global economic crisis in the world. Today, because of the globalization and internalization of the production process, any economic development, positive or negaitve, can easily affect the other economies.   Although economic crisis increased its effect, the developed countries rejected to make structural reform to overcome the reasons of the crisis. Instead, they only increased the emission of Dollars and…

16/12/2017

Kamuoyu gündemini uzun süredir işgal etmekte olan kıdem tazminatı tartışmaları bir türlü bitmek bilmemektedir. Esasen çalışma dünyasının kanayan yarası olan bu konu çok geniş kesimleri ilgilendirmesi, parasal açıdan önemli bir yekün tutması gibi nedenlerle hükümet tarafından gündeme getirilmesine rağmen sonuçlandırılamamıştır. İşin ilginç tarafı böyle bir düzenlemeye esas olarak işçi kesiminin sahip çıkıp ısrarla talep etmesi gerekirken, yapılmak istenen düzenlemeye esaslı itiraz işçi sendikalarından gelmektedir. Kanaatimizce sendikaların bu tutumunun altında işçi sendikalarının daha çok kamuda örgütlenmesinin ve kamu işçilerinin kıdem tazminatını almalarında herhangi bir problem yaşamamalarının etkisi büyüktür. İşveren kesimi ise daha çok olayın mali yükü boyutunu düşündüğünden işin esasından ziyade yapılacak kesintinin oranıyla ilgilenmektedir. Bu yazımızda biz de kamuoyunda tartışılan konuya ilişkin kısa bir bilgi verdikten sonra, bu düzenlemenin genelde kamu yönetimi ve kamu maliyesi, özelde ise hazine borçlanmasına etkisinin…

16/12/2017

Bundan 40 yıl önceki iktisat ve maliye kitaplarına bir bakın, sonra açıp 2017 yılında yazılmış iktisat ve maliye kitaplarına. Aradan geçen onca zamana rağmen hemen hemen her şeyin aynı olduğunu görürsünüz. Geçen onca zamanda küreselleşme hız kazanmış, mal, hizmet ve işgünün mobilitesi artmış olmasına rağmen iktisat ve maliye kitapları nedense hep aynı kalmış. İşin ilginç yanı ise ülkemizde yaklaşık 200 üniversite bulunmasına ve 130.000’e yakın öğretim üyesi olmasına rağmen hiçbir bilim adamımız bu teorilere alternatif yeni bir teori ortaya çıkaramamış. Bu durum sadece ülkemizde değil hemen hemen tüm İslam ülkelerinde ve batının hegomonyasını kabul etmiş olan tüm ülkelerde de aynıdır.   İktisada giriş kitaplarının başında iktisat biliminin ne olduğuna ilişkin tanım yapılırken iktisat hep; “sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların karşılanması bilimi” diye tarif edilir. Hipotezler ceteris paribus, yani diğer tüm değişkenlerin sabit kalması durumunda…

UA-126688084-1